Laatste nieuws over ons en het corona virus

Geplaatst op 25-03-2020  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Bestuur

24 maart 2020

Mededeling van de voorzitter

De maatregelen waaraan wij ons, terecht, moeten houden hebben serieuze consequenties voor onze windsurfvereniging. De situatie verandert met de dag maar uitgaande van de laatste mededelingen van de overheid zijn dit de consequenties:

Tot 1 juni 2020 geen clubactiviteiten:
• Geen dinsdagavond trainingen
• Geen training voor de trainers
• Geen Sunday Surf
• Er wordt ook geen regulier clubmateriaal ter beschikking gesteld/uitgeleend.

We gaan er voorlopig van uit dat we na 1 juni de clubactiviteiten weer kunnen oppakken.

Dinsdagavond trainingen, surfpool en 24/7

De kosten voor dinsdagavond trainingen, surfpool en 24/7 gaan pas in vanaf het moment dat we weer open zijn.
Op het moment dat we weer open gaan bepalen we de kosten voor de dinsdagavond training, de surfpool en de 24/7 naar rato van het resterende seizoen. Leden die nu al betaald hebben krijgen dan het te veel betaalde gerestitueerd.

Contributie

We vragen de leden wel hun contributie te betalen. We hebben vaste lasten en zijn financiële verplichtingen aangegaan zoals de aanschaf van nieuwe les boards.
Bovendien moeten we per 1 juni lidmaatschapsgelden afdragen aan het Watersportverbond.

Leden die al hun contributie, dinsdagavond training of surfpool hebben betaald maar zelf door de crisis in financiële moeilijkheden komen kunnen contact opnemen met de penningmeester en krijgen hun bijdrage teruggestort.

GWW

We weten nog niet wat de impact van de maatregelen is voor het GWW dat staat gepland van 5 t/m 7 juni. Als daar meer duidelijkheid over komt dan delen we dat natuurlijk met jullie.

Met het hele bestuur wensen wij jullie heel veel sterkte in de komende periode. Mocht je onverhoopt toch in een situatie komen waarin je hulp kunt gebruiken, aarzel dan niet en doe een oproep in onze WhatsApp groep. Ook in mindere tijden staan we voor elkaar klaar.

Met hartelijke groet,

Pieter Jan


20-03-2020

Het corona virus zet een lelijke streep door de plannen van onze surfclub. Het spreekt vanzelf dat het bestuur zich neerlegt bij de aanwijzingen van de regering. Dat betekent dat er in elk geval tot 6 april 2020 geen activiteiten zullen worden georganiseerd. Hoe de wereld er na 6 april uitziet weet nog niemand, de Windsurfvereniging zal steeds handelen zoals door de overheid wordt aangegeven.

Heel concreet betekent dit dat de volgende activiteiten komen te vervallen:

29-03-2020 Sunday Surf
31-03-2020 Dinsdagavondtraining
05-04-2020 Sunday Surf

Buiten begint het voorjaar al aardig zichtbaar te worden, zodat iedeeen wel de drang zal voelen om het water op te gaan. Laten we met zijn allen hopen dat het virus snel onder controle zal zijn en we weer lekker met zijn allen het water op kunnen.